Firma

Symfonia ERP Handel

Ustawienia rozwiązań dodatkowych

Zablokowane dokumenty

Konfiguracja ustawień lokalizacji

Wydruk raportu stref magazynowania

Okno wdrożeniowe

Wydruk etykiet towarów

Wydruk dokumentów z kodem QR

Udostępnianie drukarki

Numery seryjne przyjęcia/wydania

Pakowanie

Inwentaryzacja

Zwrot przyjęcia

Kompletacja zamówień

Jakościówka

Pakowanie

 

Artykuly

Tryb pracy - Kody obce

Kompletacja zamówień

Jakościówka – badanie jakości towaru

Pakowanie towaru

Integracja firm kurierskich

Przyjęcie towaru do magazynu

Wydanie towaru z magazynu

Przesunięcia towaru w obrębie danego magazynu i przesunięcia międzymagazynowe

Inwentaryzacja ilościowa

Przegląd stanów magazynowych

 

Artykuly

Informacje

Założenia rozwiązania

Opis procesów biznesowych

Logi zdarzeń

 

Artykuly

Tryb pracy - Kody własne

Skaner główny

Przyjęcie towaru do magazynu

Wydanie towaru z magazynu

Pakowanie towaru

Rozchód wewnętrzny – ręczne wydania towaru z magazynu

Rejestr zwrotów

Przesunięcia towaru w obrębie danego magazynu i przesunięcia międzymagazynowe

Inwentaryzacja zbiorcza

Ponowny wydruk etykiet towarów z aplikacji mobilnej

Przegląd stanów magazynowych

 

Artykuly

Aplikacja mobilna

Instalacja aplikacji

Ustawienia

Podłączanie skanera bluetooth

Logowanie

Wylogowanie

Menu główne

Operacje