Aplikacja mobilna – tryb pracy kody obce > Przegląd stanów magazynowych

Drukuj

Przegląd stanów magazynowych

Aby sprawdzić stany magazynowe towarów, należy z poziomu menu głównego aplikacji wybrać zakładkę Stany.

 

imgmh758

 

Operacje tą można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich – poprzez zeskanowanie towaru którego stan ma zostać wyświetlony. Należy wcisnąć przycisk Skanuj, który spowoduje przeniesienie użytkownika do ekranu skanowania. Przycisk Wróć cofa do poprzedniego ekranu.

 

imgmh759

 

Drugi ze sposobów to ręczne wpisanie nazwy, bądź kodu towaru poprzez wybranie lupki na górze ekranu, wyświetli się wtedy lista towarów odpowiadających wyszukiwaniu. Należy zaznaczyć towar, którego stan ma zostać wyświetlony i wcisnąć przycisk Dalej.

 

imgmh760

 

Zarówno po zeskanowaniu towaru, jak i wybraniu go ręcznie wyświetli się jego kod, stan magazynowy i handlowy z podziałem na magazyny, na których znajduje się towar oraz jednostka miary. Na samym dole prezentowany jest ogólny stan handlowy i magazynowy na wszystkich magazynach.

 

imgmh761

 

Przycisk Wstecz cofa do ekranu gdzie można ponownie wyszukać ręcznie, bądź zeskanować towar.