Aplikacja mobilna – tryb pracy kody własne > Ponowny wydruk etykiet towarów z aplikacji mobilnej

Drukuj

Ponowny wydruk etykiet towarów z aplikacji mobilnej

Z poziomu aplikacji mobilnej magazynier ma możliwość ponownego wydruku etykiet towarów, które zostały już przyjęte (np. jeśli etykieta została uszkodzona). W tym celu należy przejść do modułu Etykiety, a następnie w polu wyszukiwania wprowadzić kod/nazwę towaru lub kod QR etykiety (bądź początkowe znaki kodu/nazwy) i skorzystać z przycisku „lupy” na klawiaturze urządzenia.

 

imgmh644

 

Na ekranie wyświetli się lista prezentująca etykiety wyszukiwanego towaru. Pusta lista oznacza brak wygenerowanych etykiet dla towaru. Na ekranie prezentowane są informacje o etykietach towarów takie jak: kod, ilość towaru przypisana do danej etykiety, jednostka miary oraz kod i lokalizacja towaru.

 

imgmh645

 

Aby ponownie wydrukować, wygenerowaną podczas przyjęcia, etykietę należy zaznaczyć pole wyboru przy wyszukanej etykiecie. Można również skorzystać z przycisków widocznych na dole ekranu:

Zaznacz wszystko – zaznaczenie wszystkich etykiet,

Odznacz wszystko – odznaczenie wszystkich etykiet.

 

Po zaznaczeniu odpowiednich etykiet należy uruchomić wydruk klikając przycisk Drukuj. Przycisk Wstecz cofa użytkownika do poprzedniego ekranu.

 

imgmh646

 

Po wydrukowaniu wybranych etykiet użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

 

imgmh647

 

Etykiety towarów zostaną wydrukowane na drukarce określonej w ustawieniach konfiguracji drukarek lub w słowniku mm Typy etykiet.

 

imgmh648

 

 

Należy pamiętać, że etykieta zostanie wydrukowana dla towaru, który w systemie Symfonia ERP Handel ma ustawiony wymiar mm Etykieta.