Strona startowa

Drukuj

Opis procesów biznesowych

Aplikacja umożliwia pracę na kodach QR (tryb pracy Kody własne) lub kodach EAN (tryb pracy Kody obce) oraz działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android (komórki, tablety, czytniki, kolektory danych). Ponadto magazynierzy mają możliwość korzystania z aplikacji w różnych wersjach językowych.

 

System umożliwia wygenerowanie ręcznie podpisanego certyfikatu SSL, jednak zalecany jest zakup prawidłowego certyfikatu SSL wystawionego przez zaufany urząd certyfikacji. Twórcy systemu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone wygenerowanym przez system certyfikatem.

 

W trybie pracy na kodach obcych magazynier pracuje na kodach EAN. Aplikacja umożliwia kompletację zamówień, badanie jakości towaru, pakowanie towaru i integrację z firmami kurierskimi, wydawanie z magazynu oraz przyjmowanie towarów do magazynu, weryfikację aktualnych stanów magazynowych, a także inwentaryzację ilościową.

Procesy wykonywane w trybie pracy na kodach własnych >>

 

W trybie pracy na kodach obcych magazynier pracuje na kodach EAN. Aplikacja umożliwia kompletację zamówień, badanie jakości towaru, pakowanie towaru i integrację z firmami kurierskimi, wydawanie z magazynu oraz przyjmowanie towarów do magazynu, weryfikację aktualnych stanów magazynowych, a także inwentaryzację ilościową.

Procesy wykonywane w trybie pracy na kodach obcych >>