Dodatek do Symfonia ERP Handel > Zablokowane dokumenty

Drukuj

Zablokowane dokumenty

Kartoteka Zablokowane dokumenty pozwala uzyskać informację o dokumentach, które zostały zablokowane do edycji przez innego użytkownika. Aby wyświetlić informację o zablokowanych dokumentach należy przejść do panelu bocznego w Handlu, rozwinąć moduł Mobilny Magazyn i kliknąć na kartotekę Zablokowane dokumenty. Wyświetli się tabela prezentująca listę dokumentów zablokowanych do edycji przez innego użytkownika. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: ID, typ oraz kod obiektu, datę zablokowania, ID, kod i typ użytkownika, który edytuje dany dokument oraz urządzenie i ID urządzenia, na którym jest edytowany dokument. Pierwszy wiersz tabeli umożliwia szybkie wyszukiwanie danych.

 

imgmh14

 

Powyżej listy zablokowanych dokumentów znajdują się przyciski pozwalające na usunięcie blokady z wybranego (zaznaczonego) dokumentu (Odblokuj), usunięcie wszystkich blokad (Wyczyść) oraz odświeżenie danych w kartotece (Odśwież). Przy próbie usunięcia wpisów wyświetli się okno  z pytaniem o potwierdzenie wykonywanej akcji z dostępnymi przyciskami Tak/Nie.

 

Należy pamiętać, że po każdej edycji dokumentu w systemie Handel, kliknięcie na jego formatce przycisku Anuluj lub zamknięcie okna dokumentu spowoduje pozostawienie blokady na tym dokumencie, przez co zostanie on dodany do listy zablokowanych dokumentów.