Aplikacja mobilna – tryb pracy kody własne > Packing list

Drukuj

Packing list

Mobilny Magazyn umożliwia tworzenie Packing List bezpośrednio po zakończeniu procesu wydania, jak i z poziomu opcji Pakuj znajdującej się w menu głównym aplikacji.

 

Proces wydania zakończony jest pytaniem o utworzenie Packing List. Użytkownik otrzymując komunikat z pytaniem może wybrać jedną z trzech opcji:

Stwórz nowy – Packing List otrzyma status „w trakcie pakowania”, następnie po zatwierdzeniu wydania, aplikacja zaprezentuje ekran tworzenia Packing List;

Dodaj do istniejącego – dodanie dokumentów do istniejącej Packing List. Należy pamiętać, że w obu przypadkach musi być ten sam odbiorca i adres dostawy. Po wybraniu tej opcji ukaże się ekran z dostępnymi Packing List;

Nie – dokument WZ zostanie wysłany bez tworzenia Packing List, wydania nie można później spakować.

 

imgmh537

 

Do Packing List można przejść także z poziomu opcji Pakuj, w której wyświetlane są dokumenty WZ, do których została utworzona PL (o statusie innym niż „wysłano”).  

 

Ponadto możliwe jest tworzenie Packing List równolegle do wydania.