Dodatek do Symfonia ERP Handel > Okno wdrożeniowe (kody własne)

Drukuj

Okno wdrożeniowe (dotyczy pracy na kodach własnych)

Dodatek Mobilny Magazyn umożliwia utworzenie etykiet dla towarów, które nie mają przypisanych etykiet, a znajdują się na magazynie. W tym celu należy przejść do panelu bocznego Handlu, wybrać rozwiązanie Mobilny Magazyn, a następnie otworzyć kartotekę Okno wdrożeniowe.

 

W otwartym oknie należy wybrać magazyn z listy, po czym skorzystać z przycisku Pokaż. Okno zaprezentuje tabelę, w której zawarta będzie informacja o towarze, dokumencie z jakiego pochodzi oraz nazwie dostawy.

 

imgmh26

 

W przypadku, gdy towar nie ma przypisanej lokalizacji należy zaznaczyć dany towar, następnie w kolumnie Lokalizacja wybrać lokalizację z listy rozwijalnej, po czym skorzystać z przycisku Konwertuj, aby zmienić jego kod dostawy.  

 

imgmh392

 

imgmh393

 

Wyświetli się okno z pytaniem o potwierdzenie wykonywanej operacji z dostępnymi przyciskami Tak/Nie.  

 

imgmh394

 

Po zakończeniu konwersji użytkownik otrzyma stosowny komunikat, a w kolumnie Lokalizacja widoczne będą ustawione dla zaznaczonych etykiet lokalizacje.  

 

imgmh395

 

W celu dodania etykiet do bazy oraz ich wydruku należy zaznaczyć daną pozycję klikając w pole wyboru w pierwszej kolumnie tabeli, a następnie skorzystać z przycisku Drukuj.  

 

Aby zaznaczyć pozycje w tabeli można również skorzystać z przycisków Zaznacz wszystko/Odznacz wszystko.