Aplikacja mobilna – tryb pracy kody własne > Rozchód wewnętrzny – ręczne wydania towaru z magazynu

Drukuj

Rozchód wewnętrzny – ręczne wydania towaru z magazynu

Opcja Rozchód dostępna z poziomu menu głównego aplikacji umożliwia wydanie towarów przeznaczonych na rozchód (mogą to być np. towary uszkodzone). Po wybraniu tej opcji zostanie uruchomiony ekran skanowania – należy zeskanować konkretne towary.  

 

W przypadku skanowania etykiet zbiorczych – pojawi się okienko, w którym należy wprowadzić ilość towaru, jaka ma trafić na dokument rozchodowy.

 

W przypadku skanowania etykiet półzbiorczych – po zeskanowaniu jednej etykiety półzbiorczej, również wyświetli się okienko, w którym należy wprowadzić ilość towaru, jaka ma się znaleźć na dokumencie rozchodowym, jednak użytkownik może także dodawać towary poprzez skanowanie indywidualnych alternatywnych etykiet półzbiorczych o ilości towaru na etykiecie równej 1 szt.

 

W przypadku, gdy na skanowanej etykiecie występuje rezerwacja, na ekranie wyświetli się komunikat „Zeskanowana etykieta posiada rezerwację. Dodać mimo to?” z możliwością potwierdzenia oraz anulowania wykonywanej akcji.

 

imgmh568

 

Etykiety towarów mogą być skanowane kolejno, jedna po drugiej. Przycisk Wróć widoczny na ekranie skanowania pozwala na podgląd listy zeskanowanych towarów. Na liście prezentowane są informacje o towarach takie jak: kod referencji, nazwa towaru (jeśli włączone jest ustawienie Wyświetlaj nazwę towaru), ilość na rozchód, jednostka miary oraz lokalizacja, na której znajduje się dany towar. W celu dalszego skanowania towarów na rozchód należy skorzystać z przycisku Skanuj. Przycisk X umożliwia reset danej pozycji.

 

imgmh569

 

Po zeskanowaniu wszystkich towarów przeznaczonych na rozchód użytkownik może potwierdzić wykonywany proces korzystając z przycisku Potwierdź. Na ekranie wyświetli się pytanie „Czy na pewno chcesz wysłać dokument?” z odpowiedziami Tak/Nie.

 

imgmh570

 

Po potwierdzeniu rozchodu, rezerwacje zostaną usunięte (jeśli jest taka potrzeba) oraz wystawiony zostanie dokument magazynowy o charakterze Rozchód wewnętrzny.  

 

Po zatwierdzeniu w aplikacji mobilnej operacji, w wyniku której jest wystawiany dokument magazynowy – login użytkownika mobilnego można podejrzeć na otwartym dokumencie w Symfonia ERP Handel, wybierając polecenie Informacje > Własne pola.  

 

Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na rozchodzie jest to zeskanowanie minimum jednej etykiety towaru). Oznacza to, że użytkownik, bez konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego rodzaju operację.

 

W każdej chwili możliwe jest jednak wznowienie rozpoczętej wcześniej operacji – w tym celu należy przejść do zakładki Operacje.

 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj. Ręcznie wstrzymane operacje również można wznowić z poziomu zakładki Operacje.  

 

Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.