Dodatek do Symfonia ERP Handel > Numery seryjne przyjęcia/wydania

Drukuj

Numery seryjne przyjęcia/Numery seryjne wydania – wydruk raportu
(dotyczy pracy na kodach własnych)

Po wykonaniu operacji przyjęcia do magazynu po numerach seryjnych, możliwe jest wygenerowanie z poziomu dokumentu magazynowego o charakterze Przyjęcie do magazynu raportu Numery seryjne przyjęcia, który prezentuje jakie numery seryjne zostały zeskanowane na konkretnym przyjęciu wraz z informacją, który numer seryjny został przypisany do etykiety o danym kodzie QR.

 

Numery seryjne przyjęcia

Aby wydrukować raport Numery seryjne przyjęcia należy wyświetlić wystawiony dokument magazynowy o charakterze Przyjęcie do magazynu i wybrać przycisk Drukuj. Na liście raportów trzeba wskazać mobilny magazyn – numery seryjne przyjęcia, a następnie zatwierdzić wybór klikając OK.

 

Na ekranie wyświetli się podgląd wydruku raportu, na którym prezentowany jest kod i nazwa towaru, kod QR etykiety danego towaru oraz przypisany do tej etykiety numer seryjny. Wyświetlony dokument można wydrukować, czy też zapisać do pliku dowolnego formatu.

 

imgmh165

 

Numery seryjne wydania

Raport z numerami seryjnymi jest dostępny również dla wydań, jednak informacje o etykietach na nim prezentowane mogą się różnić w zależności od tego czy dany dokument magazynowy o charakterze Wydanie z magazynu jest w buforze, czy został wystawiony.

 

Jeśli dokument magazynowy o charakterze Wydanie z magazynu jest w buforze to zostaną pobrane etykiety, na które jest założona rezerwacja, natomiast jeśli dokument został już wystawiony – wtedy zostaną pobrane etykiety, które zostały wydane (zeskanowane) na tym dokumencie. Zatem numery seryjne dla dokumentu magazynowego o charakterze Wydanie z magazynu w buforze mogą ulec zmianie podczas skanowania, zmiany rezerwacji. W przypadku wystawionego dokumentu tego rodzaju zmiany nie zachodzą.

 

Aby wydrukować raport Numery seryjne wydania należy wyświetlić dokument magazynowy o charakterze Wydanie z magazynu i wybrać przycisk Drukuj. Na liście raportów trzeba wskazać mobilny magazyn – numery seryjne wydania, a następnie zatwierdzić wybór klikając OK.