Aplikacja mobilna – tryb pracy kody własne > Wydanie towaru z magazynu

Drukuj

Wydanie towaru z magazynu

Proces wydania towaru z magazynu rozpoczyna się od zlecenia wydania towaru i utworzenia wymaganych dokumentów w systemie Symfonia ERP Handel.  

 

Aktualnie Symfonia Mobilny Magazyn obsługuje następujące powiązania dokumentów:

Zamówienie obce > dokument sprzedaży > dokument magazynowy o charakterze Wydanie z magazynu w buforze;

Zamówienie obce > dokument magazynowy o charakterze Wydanie z magazynu w buforze > dokument sprzedaży wystawiony do zamówienia obcego;

Dokument sprzedaży > dokument magazynowy o charakterze Wydanie z magazynu w buforze;

Dokument magazynowy o charakterze Wydanie z magazynu w buforze;

Dokument magazynowy o charakterze Rozchód wewnętrzny w buforze.

 

Handlowiec zlecając wydanie towaru ma możliwość wskazania konkretnej partii towaru, z której ma nastąpić wydanie.  

 

Wprowadzony dokument zostaje przekazany do realizacji przez pracownika magazynu.  

 

Magazynier może rozpocząć proces wydania towaru z magazynu na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest wybranie z menu głównego aplikacji opcji Wydaj i odszukanie danego dokumentu spośród wszystkich dokumentów prezentowanych na liście. Drugi sposób to zeskanowanie kodu QR z otrzymanego w wersji papierowej dokumentu zamówienia obcego lub dokumentu magazynowego o charakterze Wydanie z magazynu i wybranie opcji wydania magazynowego z listy dostępnych dla zeskanowanego elementu operacji.

 

Opcja wydaj

Skanowanie kodu QR dokumentu

Wydanie towaru z kilku dokumentów magazynowych/sprzedaży

Wydanie bez etykiet

Operacje wykonywane na wydaniu

Wydanie towaru do produkcji