Aplikacja mobilna – tryb pracy kody własne > Przyjęcie towaru do magazynu

Drukuj

Przyjęcie towaru do magazynu

Proces przyjęcia towaru do magazynu na podstawie awizacji rozpoczyna się od zlecenia zakupu towaru i utworzenia wymaganych dokumentów w systemie Symfonia ERP Handel.  

 

Aktualnie Symfonia Mobilny Magazyn obsługuje następujące powiązania dokumentów:

Zamówienie własne > dokument magazynowy o charakterze Przyjęcie do magazynu  w buforze;

Zamówienie własne > dokument zakupu > dokument magazynowy o charakterze Przyjęcie do magazynu w buforze;

Dokument magazynowy o charakterze Przychód wewnętrzny w buforze.

 

Wprowadzony dokument zostaje przekazany jako awizo do przyjęcia przez magazyniera.

 

Magazynier może rozpocząć proces przyjęcia towaru do magazynu na podstawie awizacji na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest wybranie z menu głównego aplikacji opcji Przyjmij i odszukanie danego dokumentu spośród wszystkich dokumentów prezentowanych na liście. Drugi sposób to zeskanowanie kodu QR z otrzymanego w wersji papierowej dokumentu zamówienia własnego lub dokumentu magazynowego o charakterze Przyjęcie do magazynu i wybranie opcji przyjęcia magazynowego z listy dostępnych dla zeskanowanego elementu operacji.  

 

Magazynier ma również możliwość przyjęcia towaru do magazynu tworząc dokument magazynowy przyjęcia z poziomu aplikacji mobilnej.

 

Opcja przyjmij

Skanowanie kodu QR dokumentu

Przyjęcie towaru z kilku dokumentów magazynowych

Operacje wykonywane na przyjęciu

Przyjęcie towaru z produkcji

Wydruk etykiet towarów do przyjęcia