Aplikacja mobilna – tryb pracy kody własne > Skaner główny

Drukuj

Skaner główny

Kliknięcie na przycisk Skanuj powoduje przeniesienie użytkownika do ekranu skanowania etykiet zawierających kody QR. Skanowanie może odbywać się za pomocą aparatu/skanera w urządzeniu lub czytnika Bluetooth (w zależności od ustawień w aplikacji). W przypadku wybrania opcji skanowania za pomocą aparatu urządzenia, po uruchomieniu skanera, w jego centralnej części znajduje się celownik ułatwiający odczytywanie kodów. Po przybliżeniu czytnika do etykiety oraz ustawieniu przez aparat odpowiedniej ostrości – nieaktywny wcześniej przycisk Skanuj stanie się aktywny, po czym możliwe będzie rozpoczęcie skanowania. Przycisk Latarka uruchamia w urządzeniu latarkę, zaś przycisk Wróć umożliwia wyjście z opcji skanowania.

 

imgmh442

 

Po wybraniu przycisku Skanuj, w zależności od zeskanowanego typu elementu (kod towaru/lokalizacji/dokumentu) można podjąć różnego rodzaju akcje.  

 

Użytkownik może np. zeskanować konkretny towar i sprawdzić m. in. jego lokalizację czy ilość dostępną na danej etykiecie. Może również rozpocząć operację przesunięcia magazynowego.  

 

Po zeskanowaniu etykiety lokalizacji może np. sprawdzić aktualną i maksymalną wagę danej lokalizacji oraz przejść do operacji inwentaryzacji magazynowej.  

 

Magazynier może również zeskanować kod QR z otrzymanego dokumentu zamówienia lub dokumentu magazynowego, a następnie rozpocząć jego realizację.

 

W przypadku korzystania ze skanera Bluetooth lub wbudowanego należy przejść do ekranu skanowania (menu główne>Skanuj), po czym rozpocząć skanowanie zgodnie z instrukcją danego urządzenia. Po zeskanowaniu kodu QR, na ekranie urządzenia wyświetlą się szczegóły danego elementu oraz dostępne dla niego operacje. Aby opuścić opcję skanowania należy skorzystać z przycisku Wróć.  

 

Skanowanie kodów QR podczas wykonywania procesów takich jak m. in. przyjęcie magazynowe, wydanie z magazynu, przesunięcie towaru odbywa się w analogiczny sposób. Należy jedynie pamiętać, że typ skanera wybierany jest w ustawieniach aplikacji.