Dodatek do Symfonia ERP Handel > Kompletacja zamówień

Drukuj

Kompletacja zamówień

Proces kompletacji zamówienia rozpoczyna się w momencie złożenia nowego zamówienia obcego.

Następnym krokiem jest przejście do okna wystawiania dokumentu sprzedaży. Istotne jest, aby dokument nie został wystawiony, tylko pozostawiony w buforze, a rezerwacja zamówienia była ilościowa.

 

imgmh176

 

imgmh177

 

Warunkiem pojawienia się zamówienia w aplikacji mobilnej, jest oznaczenie wymiaru zamówienia jako opłacone. Należy to zrobić poprzez przejście do sekcji Informacje, a następnie wybranie pozycji Własne pola.

 

imgmh178

 

Zostanie wyświetlone nowe okno, w którym należy wybrać przycisk Edytuj, a następnie zaznaczyć pole mm Opłacone i zapisać zmiany.

 

imgmh179

 

Po wykonaniu tych kroków użytkownik aplikacji mobilnej będzie miał dostęp do zamówienia i będzie mógł rozpocząć jego kompletację.

 

Możliwa jest również sytuacja, w której zamówienie posiada rezerwacje na towar znajdujący się na kilku różnych magazynach – wtedy użytkownik aplikacji mobilnej będzie miał dostęp do zamówienia, ale tylko do tej części (tych pozycji), która dotyczy jego magazynu.