Dodatek do Symfonia ERP Handel > Zwrot przyjęcia

Drukuj

Zwrot przyjęcia (praca na kodach obcych)

Aby dokonać zwrotu przyjętego towaru należy w systemie Symfonia ERP Handel odnaleźć dokument magazynowy przyjęcia, którym został przyjęty dany towar, a następnie utworzyć do niego dokument korygujący. Po wprowadzeniu korekty ilości towaru, dokument ten należy wystawić.

Po wykonaniu zwrotu przyjęcia zostaje zaktualizowany stan bieżący dostawy.

 

imgmh171

 

imgmh172

 

Opcjonalnie użytkownik może wydrukować nowe etykiety dla towarów, które pozostały w magazynie (nie zostały zwrócone). Wydruk odbywa się z poziomu wystawionej korekty dokumentu przyjęcia – w obszarze dokumentu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego opcję mobilny magazyn – Zwrot przyjęcia.

 

imgmh173

 

Wyświetli się okno wydruku etykiet, w którym w kolumnie Nowa ilość należy podać ilość towaru jaka została na magazynie, po czym zapisać ustawienia korzystając z przycisku Zapisz i uruchomić wydruk.

 

imgmh174

 

imgmh175

 

Wydruk etykiet z nowymi ilościami towarów jest szczególnie pomocny w przypadku etykiet zbiorczych i półzbiorczych.