Dodatek do Symfonia ERP Handel > Wydruk dokumentów z kodem QR (praca na kodach własnych)

Drukuj

Wydruk dokumentów z kodem QR (dotyczy pracy na kodach własnych)

Wśród dokumentów posiadających kod QR znajdują się: dokument magazynowy przyjęcia,  zamówienie własne, dokument magazynowy wydania oraz zamówienie obce.

 

Aby wydrukować dokument wraz z kodem QR, który magazynier będzie mógł zeskanować czytnikiem kodów należy odszukać w systemie Handel dany dokument w buforze, następnie otworzyć go  i wybrać opcję Drukuj dostępną w oknie dokumentu. W oknie wyboru wydruku dokumentu, w polu Nazwa raportu trzeba wskazać raport mobilny magazyn – [Nazwa dokumentu], np. mobilny magazyn – Zamówienie własne, po czym zatwierdzić korzystając z przycisku OK.

 

imgmh39

 

Po zatwierdzeniu operacji wyświetli się podgląd dokumentu, który można wydrukować, zapisać oraz wyeksportować do pliku innego formatu.

 

Analogicznie należy postępować w przypadku wydruku pozostałych dokumentów zawierających kod QR.

 

Wydruki dokumentów z kodem QR dostępne są tylko z poziomu klasycznych formatek Symfonia ERP Handel.