Aplikacja mobilna > Wylogowanie z aplikacji

Drukuj

Wylogowanie z aplikacji

Przycisk Wyloguj powoduje wylogowanie użytkownika z aplikacji mobilnej. Po kliknięciu na przycisk wyświetli się pytanie, w celu potwierdzenia podjętej akcji. Dane użytkownika zostają zapamiętane, po wpisaniu hasła możliwe będzie ponowne zalogowanie do aplikacji za pomocą przycisku Zaloguj.

 

imgmh441