Aplikacja mobilna – tryb pracy kody obce > Integracja firm kurierskich

Drukuj

Integracja firm kurierskich

Moduł pakowania dostępny w aplikacji mobilnej jest podstawą dla modułu integracji z firmami kurierskimi, który umożliwia generowanie numerów przesyłek, listów przewozowych oraz protokołów przekazania towaru dla firm kurierskich.

Po zakończeniu pakowania użytkownik otrzymuje pytanie „Czy chcesz wygenerować numer przesyłki oraz list przewozowy?” z odpowiedziami Tak/Nie. Po zatwierdzeniu użytkownik otrzymuje pytanie „Czy wydrukować etykietę?”. Wybranie opcji Tak uruchamia wydruk etykiety, którą następnie można nakleić na przesyłkę. Następnie na ekranie wyświetlone zostają szczegóły przesyłki.  

 

imgmh691

 

W przypadku wybrania opcji Nie – zarówno podczas pytania o generowanie numeru przesyłki i listu przewozowego, jak i wydrukowanie etykiety – użytkownik może wykonać te akcje z poziomu zakładki Pakuj w aplikacji mobilnej lub w systemie Symfonia ERP Handel.

 

Po przejściu do zakładki Pakuj, następnie wybraniu danej przesyłki z listy przesyłek do wysłania, na ekranie wyświetli się komunikat o niewygenerowanym liście przewozowym wraz z pytaniem o wygenerowanie zarówno numeru przesyłki, jak i samego listu.  

 

imgmh692

 

Po wybraniu opcji Tak wyświetlą się szczegóły przesyłki – w szczegółach prezentowany jest kod przesyłki, status oraz jej kod paskowy. Poniżej widoczna jest lista paczek dodanych do przesyłki. Początkowo paczki są oznaczone kolorem czerwonym, co oznacza, że nie zostały zeskanowane.  

 

imgmh693

 

Przycisk Drukuj uruchamia wydruk etykiet kurierskich, które następnie można nakleić na paczki.  

 

imgmh694

 

Przycisk Skanuj uruchamia skaner, po czym można przystąpić do skanowania paczek. Zeskanowana paczka zostaje oznaczona kolorem zielonym.  

 

W celu zakończenia pakowania – równoznacznego z wydaniem przesyłki kurierowi – należy wybrać przycisk Potwierdź (ważne: wszystkie etykiety paczek muszą zostać zeskanowane).  

 

imgmh695

 

Pakowanie zostaje zakończone, w systemie Handel zostaje wystawiony dokument magazynowy o charakterze Wydanie z magazynu, a użytkownik otrzymuje stosowny komunikat. Przesyłka nie jest już widoczna w module Pakuj.

 

Po zatwierdzeniu w aplikacji mobilnej operacji, w wyniku której jest wystawiany dokument magazynowy – login użytkownika mobilnego można podejrzeć na otwartym w Symfonia ERP Handel dokumencie, wybierając polecenie Informacje > Własne pola.

 

imgmh696