Aplikacja mobilna > Operacje

Drukuj

Operacje

Zakładka Operacje przechowuje listę rozpoczętych operacji oraz wszystkich ręcznie wstrzymanych przez użytkownika operacji. Lista jest sortowana według ostatnio rozpoczętej operacji i prezentuje: lp. operacji, kod operacji, użytkownika, który wykonywał daną operację oraz datę i godzinę dodania operacji.

 

imgmh148

 

Po zaznaczeniu danej operacji i kliknięciu przycisku Dalej, użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu, w którym może kontynuować jej wykonywanie. Po zatwierdzeniu operacji, zostanie ona usunięta z listy rozpoczętych operacji. Przeglądanie operacji na liście odbywa się poprzez przesuwanie ekranu od dołu do góry. Przycisk X pozwala na usunięcie danej operacji z listy.

 

Przycisk Wstecz powoduje powrót użytkownika do menu głównego aplikacji.