Aplikacja mobilna > Podłączanie skanera bluetooth

Drukuj

Podłączanie skanera bluetooth

Aby korzystać ze skanera bluetooth należy go wcześniej sparować z urządzeniem, na którym jest zainstalowana aplikacja Symfonia Mobilny Magazyn zgodnie z instrukcją dołączoną do skanera).

 

Gdy urządzenia zostaną ze sobą sparowane należy przejść do ustawień aplikacji mobilnej i w polu Skaner wskazać Bluetooth. Następnie należy skorzystać z opcji Wybierz skaner.  

 

imgmh57

 

Ukaże się ekran prezentujący listę powiązanych urządzeń, na której należy wskazać sparowany wcześniej skaner. Aplikacja powróci do ekranu ustawień – poniżej pola Skaner zostanie wyświetlona nazwa połączonego skanera. Aby zapisać ustawienia należy skorzystać z przycisku Zapisz.

 

Po odznaczeniu opcji umożliwiającej korzystanie ze skanera bluetooth i ponownym jej zaznaczeniu – domyślnie zostanie wybrany ostatnio używany skaner.