Aplikacja mobilna > Menu główne

Drukuj

Menu główne

Po poprawnym zalogowaniu ukaże się menu główne aplikacji, które składa się z ikon (przycisków) umieszczonych w dwóch kolumnach. Kliknięcie na dany przycisk spowoduje przeniesienie do obsługi danego zagadnienia.

 

imgmh53

 

Z poziomu menu głównego aplikacji można przejść do wykonania różnego rodzaju operacji za pomocą następujących przycisków:

Skanuj (tylko w trybie pracy Kody własne),

Przyjmij (w trybie Kody własne),

Przyjmij (w trybie Kody obce),

Wydaj (w trybie Kody własne),

Wydaj (w trybie Kody obce),

Pakuj (w trybie Kody własne),

Pakuj (w trybie Kody obce),

Przesuń (tylko w trybie pracy Kody własne),

Inwentaryzuj (w trybie Kody własne),

Inwentaryzuj (w trybie Kody obce),

Kompletuj (tylko w trybie pracy Kody obce),

Jakościówka (tylko w trybie pracy Kody obce),

Zwrot (tylko w trybie pracy Kody własne),

Rozchód (tylko w trybie pracy Kody własne),

Operacje,

Stany (w trybie Kody własne),

Stany (w trybie Kody obce),

Ustawienia,

Etykiety,

Informacje,

Wyloguj.