Jak to zrobić? > Jak to zrobic - ustawienia 

Drukuj

Ustawienia

Dane firmy

Edycja danych firmy

Parametry pracy firmy

 Przełączanie Marża/Narzut

 Domyślny sposób naliczania podatku VAT

 Miejsce wystawiania dokumentów

 

Formy płatności

Wpisywanie formy płatności

Modyfikacja formy płatności

Usuwanie formy płatności

Aktywizacja lub blokowanie formy płatności

 

Kasy fiskalne

Dodawanie kasy fiskalnej

Usuwanie kasy fiskalnej

 

Kursy walut

Określanie kursu walut

Potwierdzanie aktualności kursu walut

 

Opisy dokumentów

Wpisywanie opisu dokumentu

Usuwanie opisu dokumentu

Aktywizacja lub blokowanie opisu dokumentu

 

Słowniki

Wpisywanie pozycji słownika

Usuwanie pozycji słownika

Aktywizacja lub blokowanie pozycji słownika

 

Stawki VAT

Określanie stawek podatku VAT

Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT

 

Typy dokumentów

Dodawanie nowego typu dokumentu

Zmiana definicji typu dokumentu

Usuwanie typu dokumentu

Aktywizacja lub blokowanie typu dokumentu

 

Magazyny

Tworzenie nowego magazynu

Tworzenie magazyny (powyżej 100)

Zmiana danych magazynu

Usuwanie magazynu z list wyboru

 

Nazwy pól

Nazwy pól - edycja

 

Typy rejestrów

Dodawanie nowego rejestru dokumentów

Zmiana definicji rejestru dokumentów

Usuwanie rejestru dokumentów

Aktywizacja lub blokowanie rejestru dokumentów

 

Ustawienia drukarek

Drukarki tekstowe

Drukarki graficzne

Drukarki fiskalne

Określanie krojów pisma raportów graficznych

Określanie krojów pisma raportów tekstowych

 

Użytkownicy

Dodawanie użytkownika

Definiowanie uprawnień użytkownika

Usuwanie użytkownika

Aktywizacja lub blokowanie konta użytkownika

 

Znaczniki

Określanie opisu znacznika

Aktywizacja lub blokowanie znacznika

Zmiana liczby i postaci graficznej znaczników