Jak to zrobić? > Ustawienia > Nazwy pól - edycja

Drukuj

Nazwy pól - edycja

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Nazwy pól i rozwinąć gałązkę drzewka.

3.Należy wybrać na drzewku odpowiednią gałąź, np. Kontrahenci, Towary i kliknąć w linii pola po prawej stronie okna, zaznaczając wybrane pole.

4.Jeśli chcemy wprowadzić nowy opis, trzeba wybrać przycisk Nowy, aby modyfikować istniejący opis, należy kliknąć go dwukrotnie lub wybrać go i wcisnąć klawisz Enter. Przycisk Edytuj wymieni się na przyciski Zapisz i Anuluj.

5.Wpisać nazwę dla wybranego pola.

6.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy kliknąć przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.

 

Obok nazwy utworzonego słownika znajduje się pole wyboru, po zaznaczeniu którego słownik zostaje uaktywniony i widoczny na listach wyboru.

 

Wskazówka:

Jeżeli w definicji dodatkowego pola został wskazany słownik, to program będzie podpowiadał jego elementy przy wypełnianiu pola Słownik pola. Należy wybrać z rozwiniętej listy odpowiednią nazwę słownika i kliknąć przycisk Dodaj.

 

W polu Słownik pola można także wpisać dowolny tekst, którego nie ma w słowniku i zdecydować o wyborze wartości pola w trakcie wypełniania pola w kartotece Kontrahentów lub Towarów.

 

Dodatkowe elementy słownika można także dodawać bezpośrednio w kartotece kontrahenta lub towaru poprzez:

wpisanie nowej nazwy słownika w polu Słownik pola i zatwierdzenia przyciskiem Dodaj, lub

kliknięcie przycisku Elementy i przejście do okna z listą elementów słownika.

 

Usunięcie słownika z menu Ustawienia nie usuwa wybranych elementów usuniętego słownika z dodatkowych pól.

 

Zobacz także:

Słowniki pól

Dodawanie towaru, kontrahenta