Jak to zrobić? > Ustawienia > Dodawanie nowego typu dokumentu

Drukuj

Typy dokumentów - dodawanie

1.Wybierz polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknij przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna rozwiń gałązkę Typy dokumentów. Z prawej strony okna pojawi się lista kategorii dokumentów.

3.Wybierz odpowiednią kategorię. Z prawej strony okna pojawi się lista zdefiniowanych typów dokumentów.

4.Wybierz przycisk Nowy. W oknie ustawień typów dokumentów pojawi się formularz do wprowadzania danych definiujących typ dokumentu.

5.Wprowadź w pola odpowiednie dane.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić zmiany.

 

Zobacz także:

Definicja typu dokumentu