Jak to zrobić? > Ustawienia > Definiowanie uprawnien użytkownika - procedura

Drukuj

Użytkownicy - uprawnienia

Aby zdefiniować uprawnienie należy:

1.Wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu

2.Na drzewku ustawień kliknąć pozycję Użytkownicy. W prawej części okna pojawi się okno listy użytkowników

3.Wskazać i podwójnie kliknąć wybranego użytkownika na liście lub kliknąć na drzewku ustawień skrót użytkownika. Pojawi się okno Użytkownik. Jeśli użytkownik ma nadane uprawnienia administratora, okno zawierać będzie aktywny przycisk Prawa użytkownika.

4.Wskazać przycisk Prawa użytkownika Pojawi się okno umożliwiające ustalanie uprawnień.

5.Przy wybranych prawach zaznaczyć pole wyboru.

6.Kliknąć przycisk OK, aby zapisać zestaw uprawnień.

 

Wskazówka:

Uprawnienia użytkownika może (ma prawo) określać tylko administrator.