Jak to zrobić? > Ustawienia > Ustawienia drukarek graficznych

Drukuj

Ustawienia drukarek graficznych

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Funkcje lub przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna należy wskazać pozycję Drukarki i rozwinąć gałązkę drzewka. Wybór drukarki zależy zawsze od posiadanego sprzętu i oczekiwanej jakości wydruku.

3.Wybrać i kliknąć pozycję Drukarka graficzna. Z prawej części okna pojawią się pola do wypełnienia.

4.Wybrać przycisk Edytuj. Pojawią się przyciski do zapisywania oraz do anulowania a także uaktywnią się pola do modyfikacji danych. Podobny efekt uzyska się klikając dwukrotnie na polu do edytowania. Aby tylko przeglądać informacje, nie należy wybierać tego przycisku.

5.W polu opuszczanej listy Drukarka wybrać drukarkę domyślną spośród drukarek zainstalowanych na komputerze.

6.Aby sprawdzić lub zmienić ustawienia drukarki, należy wybrać przycisk Ustawienia. Umożliwia on otwarcie okna dialogowego sterownika drukarki.

7.Pole Marginesy umożliwia właściwe umieszczenie wydruku na stronie.

8.W kolumnie Nazwa należy wskazać na liście nazwę symboliczną kroju pisma wykorzystywaną przez raporty.

9.W polu Krój pisma należy wybrać z opuszczanej listy nazwę kroju pisma przypisanego do nazwy symbolicznej. Można wybierać spośród wszystkich krojów zainstalowanych w środowisku Windows na komputerze.

10.Ustalić wszystkie parametry określające czcionkę, tj. atrybuty (G – pogrubienie, K – kursywa, S – skreślenie, P – podkreślenie) oraz jej wysokość w dziesiątych częściach milimetra.

11.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.