Jak to zrobić? > Ustawienia > Opisy dokumentów - usuwanie

Drukuj

Opisy dokumentów - usuwanie

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Opisy dokumentów i rozwinąć gałązkę drzewka.

3.Należy wybrać odpowiedni dokument.

4.Należy wybrać opis, który chcemy usunąć i kliknąć przycisk Usuń. Program wyświetli okno dialogowe prosząc o potwierdzenie operacji.