Jak to zrobić? > Ustawienia > Typy dokumentów - edycja

Drukuj

Typy dokumentów - edycja

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w lewej części tego okna rozwinąć gałązkę Typy dokumentów. Z prawej strony okna pojawi się lista kategorii dokumentów.

3.Wybrać odpowiednią kategorię. Z prawej strony okna pojawi się lista zdefiniowanych typów dokumentów.

4.Wybrać na liście pozycję, którą chcemy edytować.

5.Wybrać przycisk Edytuj. Przycisk ten wymieni się na przyciski Zapisz i Anuluj. Ten sam efekt uzyska się klikając dwukrotnie na polu do edytowania.

6.Wprowadzić do pól odpowiednie zmiany.

7.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.

 

Zobacz także:

Definicja typu dokumentu