Jak to zrobić? > Ustawienia > Firma - Parametry pracy

Drukuj

Firma - Parametry pracy

Parametry pracy będą domyślnie podpowiadane w odpowiednich oknach albo będą wpływały na przebieg akcji w programie.

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Należy wybrać polecenie Parametry pracy. Pojawi się okno do ustalania parametrów pracy dla firmy.

3.Należy wybrać z listy parametr, którego ustawienia chcemy zmienić. W dolnej części okna pojawią się, dla każdego parametru inne, objaśnienia konsekwencji wyboru każdej z opcji.

4.Należy wybrać przycisk opcji lub wpisać odpowiednie wartości do pól edycyjnych.

5.Należy wybrać przycisk OK.

 

Przed rozpoczęciem pracy należy bezwzględnie sprawdzić i ustawić następujące parametry:

Domyślny sposób naliczania podatku VAT

Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów

Miejsce wystawiania dokumentów

 

Zobacz także:

Przełączanie Marża/Narzut

Domyślny sposób naliczania podatku VAT

Miejsce wystawiania dokumentów