Jak to zrobić? > Ustawienia > Firma - Parametry pracy > Miejsce wystawiania dokumentów

Drukuj

Miejsce wystawiania dokumentów

1.Wybierz polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknij przycisk [Ustawienia] na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów systemu.

2.Z drzewka ustawień wybierz pozycję Parametry pracy. Z prawej części okna pojawią się ustawienia parametrów pracy dla firmy.

3.Rozwiń pozycję Parametry dokumentów i zasady ich numeracji.

4.Wybierz z listy parametr Miejsce wystawiania dokumentów

5.W znajdującym się na dole okna polu Miejsce wystawiania dokumentów wprowadź nazwę miejscowości, która będzie używana na wydrukach.

6.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.