Jak to zrobić? > Ustawienia > Formy płatności - edycja

Drukuj

Zmiana definicji typu płatności

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna rozwinąć gałązkę Formy płatności. Z prawej strony okna pojawi się lista form płatności.

3.Wybrać odpowiednią kategorię.

4.Wybrać na liście pozycję, którą chcemy edytować. Wprowadzić do pól odpowiednie zmiany.

5.Aby zapisać wprowadzone dane należy kliknąć przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.