Jak to zrobić? > Ustawienia > Aktywizacja lub blokowanie 

Drukuj

Aktywizacja lub blokowanie ustawień

Jeżeli w bieżącej działalności firmy są wykorzystywane tylko niektóre wartości ustawień, wybieranie ich spośród innych może być kłopotliwe. Wygodniejszym rozwiązaniem jest umieszczanie na liście tylko wykorzystywanych pozycji. Służy do tego pole wyboru umieszczone z lewej strony listy ustawień – na odpowiednich listach wyboru prezentowane są tylko zaznaczone pozycje. Usunięcie zaznaczenia nie wpływa na wartość ustawienia.

 

Ustawieniami, które podlegają blokowaniu/aktywizacji są formy płatności, magazyny, opisy dokumentów pozycje słowników, stawki VAT, typy dokumentów, typy rejestrów, użytkownicy i znaczniki.

 

Aby uaktywnić lub zablokować ustawienia należy postępować według poniższych punktów:

1.Wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w lewej części tego okna rozwinąć odpowiednią gałązkę.

3.Wybrać odpowiednią pozycję. Z prawej strony okna pojawi się lista zdefiniowanych ustawień.

4.Wybrać na liście pozycję, którą chcemy uaktywnić lub zablokować.

5.Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie pola wyboru umieszczonego z lewej strony wybranej pozycji. Pozycje z zaznaczonym polem wyboru są pozycjami aktywnymi.