Jak to zrobić? > Ustawienia > Kursy walut - potwierdzanie aktualności kursu

Drukuj

Kursy walut - potwierdzanie aktualności kursu

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w lewej części tego okna należy wskazać pozycję Kursy walutowe. W prawej części okna pojawią się pola do wypełnienia związane z kursami.

3.Wybrać na liście pozycję, której kurs chcemy potwierdzić.

4.Kliknąć lewym przyciskiem myszy w polu umieszczonym z lewej strony kolumny Waluta. Kurs zostanie zatwierdzony – w polu pojawi się symbol KURS2