Jak to zrobić? > Ustawienia > Magazyny - edycja

Drukuj

Zmiana danych magazynu - procedura

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Magazyny i rozwinąć gałązkę drzewka.

3.Należy wybrać magazyn którego dane chcemy zmieniać. W prawej części okna zostaną wyświetlone jego dane.

4.Kliknąć przycisk Edytuj i wprowadzić odpowiednie zmiany. Aby je zapisać - wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.