Jak to zrobić? > Ustawienia > Kasy fiskalne - usuwanie

Drukuj

Kasy fiskalne - usuwanie

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Kasy fiskalne

3.W oknie Kasy fiskalne należy wybrać kasę, którą chcemy usunąć i kliknąć przycisk Usuń

4.Program wyświetli okno z prośbą o potwierdzenie operacji. Aby usunąć kasę, należy kliknąć przycisk Usuń, aby odwołać tę operację - przycisk Anuluj.