Jak to zrobić? > Ustawienia > Określanie krojów pisma raportów graficznych

Drukuj

Określanie krojów pisma raportów graficznych

1.Pole Marginesy umożliwia właściwe umieszczenie wydruku na stronie. Szerokość marginesów podawaj w milimetrach.

2.W kolumnie Nazwa należy wskazać na liście nazwę symboliczną kroju pisma wykorzystywaną przez raporty.

3.W polu Krój pisma należy wybrać z opuszczanej listy nazwę kroju pisma przypisanego do nazwy symbolicznej. Można wybierać spośród wszystkich krojów zainstalowanych w środowisku Windows na komputerze.

4.Ustalić atrybuty czcionki (G – pogrubienie, K – kursywa, S – skreślenie, P – podkreślenie) oraz jej wysokość w dziesiątych częściach milimetra.

5.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.