Jak to zrobić? > Ustawienia > Użytkownicy - dodawanie

Drukuj

Użytkownicy - dodawanie

1.Wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu

2.Na drzewku ustawień kliknąć pozycję Użytkownicy. W prawej części okna pojawi się okno listy użytkowników - jednym z nich jest administrator.

3.Kliknąć przycisk Nowy. Pojawi się puste okno Użytkownik.

4.W polu Kod podać nazwę użytkownika używaną przy otwieraniu firmy.

5.W polu Imię i nazwisko podaj imię i nazwisko użytkownika.

6.W polach Adres i Tel. podać dane kontaktowe użytkownika.

7.Kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać wprowadzone dane.

8.Aby wprowadzać następnego użytkownika, powtórzyć punkty od 3 do 7.

 

Wskazówka:

Nowego użytkownika może dodać tylko administrator.