Jak to zrobić? > Ustawienia > Kasy fiskalne - dodawanie

Drukuj

Kasy fiskalne - dodawanie

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Kasy fiskalne

3.W oknie Kasy fiskalne wybrać przycisk Nowa.

4.W oknie Kasa fiskalna wybrać przycisk Ustawienia kasy. Otworzy się okno Ustawienia kasy fiskalnej, zawierające tylko zakładkę Ogólne.

5.Kliknąć przycisk Dodaj. Otworzy się okno Dodaj nową kasę fiskalną, w którym należy podać nazwę kasy. Po zaakceptowaniu nazwy przyciskiem OK następuje powrót do okna Dodaj nową kasę fiskalną,

6.W polu Obsługuj jak należy wybrać jeden z typów kas fiskalnych obsługiwanych przez program.

7.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, a aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.