Jak to zrobić? > Ustawienia > Opisy dokumentów - dodawanie

Drukuj

Opisy dokumentów - dodawanie

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Opisy dokumentów i rozwinąć gałązkę drzewka.

3.Należy wybrać na drzewku odpowiedni dokument. Jeśli chcemy wprowadzić nowy opis, należy wybrać przycisk Nowy, jeśli chcemy modyfikować istniejący opis, należy kliknąć go dwukrotnie lub wybrać go i wcisnąć klawisz Enter. Przyciski Nowy i Usuń wymienią się na przyciski Zapisz i Anuluj.

4.Wpisać odpowiedni opis.

5.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy kliknąć przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.