Jak to zrobić? > Ustawienia > Usuwanie pozycji slownika 

Drukuj

Słowniki - usuwanie pozycji

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteka lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Słowniki i rozwinąć gałązkę drzewka.

3.Należy wybrać słownik.

4.Należy wybrać pozycję słownika, którą chcemy usunąć i kliknąć przycisk Usuń. Program wyświetli okno dialogowe prosząc o potwierdzenie operacji.