Jak to zrobić? > Ustawienia > Firma - Edycja danych firmy

Drukuj

Firma - Edycja danych firmy

1.Otworzyć okno kartoteki ustawień klikając przycisk Ustawienia, wybierając z menu Kartoteki pozycję Ustawienia, lub korzystając z klawiszy skrótów.

2.Kliknąć na drzewku ustawień pozycję Dane firmy. Dane te zostaną wyświetlone w prawej części okna.

3.Kliknąć przycisk Edytuj. Dane zostaną udostępnione do edycji. Można zmieniać wszystkie dane firmy oprócz jej kodu.

4.Aby zapisać wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk Zapisz, aby anulować - przycisk Anuluj.