Jak to zrobić? > Ustawienia > Określanie krojów pisma raportów tekstowych

Drukuj

Określanie krojów pisma raportów tekstowych

1.Pole Marginesy umożliwia właściwe umieszczenie wydruku na stronie. Szerokość marginesów należy podawać w milimetrach

2.W polu Kody polskich liter należy wybrać z listy sposób kodowania polskich liter dla drukarki.

3.W kolumnie Nazwa należy wskazać na liście nazwę symboliczną kroju pisma wykorzystywaną przez raporty.

4.W polu Krój pisma należy wybrać z opuszczanej listy nazwę zainstalowanego w drukarce kroju pisma. Wysokość i atrybuty są ustalane automatycznie.

5.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany przycisk Anuluj.