Jak to zrobić? > Ustawienia > Firma - Parametry pracy > Przełączanie Marża/Narzut

Drukuj

Przełączanie Marża/Narzut

Aby ustawić domyślną prezentację procentowej wartości zysku w zestawieniach handlowych jako Marża lub Narzut:

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Należy wybrać przycisk Parametry. Pojawi się okno do ustalania parametrów pracy dla firmy.

3.Kliknąć znak + obok grupy parametrów Parametry druku i zestawień (lub kliknąć dwukrotnie tę grupę). Program wyświetli parametry wchodzące w skład tej grupy.

4.Kliknąć parametr Marża/narzut - domyślny tryb pracy - Zestawienia. Wybrać odpowiednią opcję.

5.Kliknąć przycisk OK.

 

Wskazówka:

Marża - zysk jest liczony jako procent od ceny sprzedaży

Narzut - zysk jest liczony jako procent od ceny bazowej