Jak to zrobić? > Ustawienia > Magazyny - dodawanie (powyżej 100)

Drukuj

Magazyny - dodawanie (powyżej 100)

Za pomocą polecenia Nowy w oknie Ustawienia > Magazyny można utworzyć do 99 magazynów. Raport Tworzenie dodatkowych magazynów umożliwia utworzenie do 219 magazynów o nazwach MAGxxx, gdzie xxx to numer kolejny magazynu. Po utworzeniu należy i uzupełnić dane magazynów i jeśli to konieczne, zmienić ich nazwy. Aby to zrobić należy:

1.Otworzyć katalog raportów używając menu (Kartoteki > Raporty) lub klawiszy skrótów (Ctrl+8).

2.Rozwiń gałązkę System i wybrać pozycję Pomocnicze.

3.Otworzyć do edycji (kliknąć podwójnie lewym klawiszem myszy lub wybrać i wcisnąć Enter) raport Tworzenie dodatkowych magazynów. Otworzy się okno Edytora raportów.

4.Kliknąć przycisk Wykonaj. Otworzy się okno Tworzenie dodatkowych magazynów.

5.Podać liczbę magazynów, która mają zostać utworzone; program wyświetla maksymalną liczbę magazynów, które można jeszcze utworzyć.

6.Kliknąć przycisk Utwórz, by utworzyć nowe magazyny, lub przycisk Anuluj, by odwołać ich tworzenie.