Jak to zrobić? > Ustawienia > Ustawienia drukarek fiskalnych

Drukuj

Ustawienia drukarek fiskalnych

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Funkcje lub przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna należy wskazać pozycję Drukarki i rozwinąć gałązkę drzewka.

3.Wybrać i kliknąć pozycję Drukarka fiskalna. Z prawej części okna pojawią się pola do wypełnienia.

4.Wybrać przycisk Edytuj. Pojawią się przyciski do zapisywania i anulowania oraz uaktywnią się pola do modyfikacji danych. Podobny efekt uzyska się klikając dwukrotnie na polu do edytowania.Aby tylko przeglądać informacje, nie należy wybierać tego przycisku. Aby można było używać drukarki fiskalnej, pole Urządzenie jest aktywne musi być zaznaczone

5.W polu Typ drukarki wybrać z opuszczanej listy jeden z zainstalowanych systemie typów drukarek fiskalnych. Nowy typ definiuje się korzystając z przycisku Dodaj – należy podać nazwę typu oraz wskazać plik zawierający sterownik.

6.W polu Drukuj do portu wybrać z opuszczanej listy port, do którego jest podłączona drukarka. Jeśli pole Dodatkowy nagłówek jest zaznaczone, na paragonie fiskalnym drukowany jest dodatkowy nagłówek składający się z trzech czterdziestoznakowych wierszy, zdefiniowanych w ramce poniżej.

7.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.