Jak to zrobić? > Ustawienia > Kursy walut - określanie kursu

Drukuj

Kursy walut - określanie kursu

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w lewej części tego okna wskazać pozycję Kursy walutowe. W prawej części okna pojawią się pola do wypełnienia związane z kursami.

3.Aby wprowadzić lub modyfikować kursy, należy wybrać przycisk Edytuj. Pojawią się przyciski do zapisywania i anulowania oraz uaktywnią się pola do modyfikacji danych. Podobny efekt uzyska się klikając dwukrotnie na polu do edytowania. Aby tylko przeglądać informacje, nie wybieraj tego przycisku.

4.W kolumnie Kurs wpisać aktualnie obowiązujący kurs waluty.

5.W kolumnie Data wpisać datę obowiązywania kursu — program podpowiada bieżącą datę systemową. Jeśli data systemowa jest inna od podanej, w momencie wystawiania dokumentu program zapyta czy akceptujemy poprzedni kurs czy też wprowadzamy aktualny.

6.Dla zapisania całości poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.

 

Wskazówka:

Na liście pojawią się symbole tylko tych walut, które zostały wprowadzone do słownika walut.