Jak to zrobić? > Ustawienia > Magazyny - dodawanie

Drukuj

Magazyny - dodawanie

W momencie utworzenia nowej firmy zakładany jest jeden magazyn o kodzie MAG i nazwie Magazyn główny. Nie można go usunąć, można natomiast zmienić wszystkie opisujące go dane. Aby utworzyć nowy magazyn:

1.Wybierz polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknij przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki ustawień

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wybierz pozycję Magazyny i kliknij przycisk Nowy. W prawej części okna pojawią się pola do wypełnienia.

3.W polu kod podaj identyfikator magazynu.

4.Uzupełnij pozostałe dane magazynu.

5.Kliknij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.

 

Tą metodą można utworzyć w programie do 99 magazynów.

 

Zobacz również:

Magazyny - dodawanie (powyżej 100)