Jak to zrobić? > Ustawienia > Zmiana liczby lub postaci znaczników

Drukuj

Zmiana liczby lub postaci graficznej znaczników

W katalogu System > Pomocnicze znajduje się raport Skrzat - menedżer znaczników, umożliwiający zmianę liczby znaczników graficznych w każdej z grup (Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Pieniądze, Kontrahenci, Towary, Urzędy, Pracownicy) w granicach od 15 do 128. W programie jest zdefiniowanych 15 znaczników.

 

Aby zwiększyć liczbę znaczników lub zmienić ich postać graficzną, należy:

1.Przygotować 16-kolorową mapę bitową, zawierającą obrazy znaczników (szerokość – 14 pikseli, wysokość – 15 pikseli) ułożone po 8 znaczników w wierszu. (max 112 x 240 pikseli).i zapisać ją w pliku o nazwie ZNACZNIK.BMP.

2.Wkopiować ten plik do katalogu zawierającego program.

3.Uruchomić program ponownie.

 

Aby mienić liczbę znaczników graficznych, należy:

1.Otworzyć Katalog raportów poleceniem Kartoteki > Raporty (Ctrl+8).

2.Przejść do katalogu System > Pomocnicze.

3.Wybrać z listy raport Skrzat - menedżer znaczników.  

4.Uruchomić go, korzystając z menu skrótów, dostępnego pod prawym klawiszem myszki, lub klawiszy skrótów Ctrl+P.

5.Z opuszczanej listy wybrać grupę znaczników, która będzie rozbudowywana, i kliknąć przycisk Dalej.

6.Podać pożądaną liczbę znaczników w tej grupie i kliknąć przycisk Dalej.

7.Kliknąć przycisk Potwierdzam, aby potwierdzić operację zwiększenia liczby znaczników.

8.Program wyświetla okno informujące o zmianie liczby znaczników, należy kliknąć w nim przycisk OK.