Jak to zrobić? > Ustawienia > Firma - Parametry pracy > Domyślny sposób naliczania podatku VAT

Drukuj

Domyślny sposób naliczania podatku VAT

1.Wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk [Ustawienia] na pasku narzędziowym. Pojawi się okno ustawiania parametrów systemu.

2.Aby ustalić domyślny sposób naliczania podatku VAT, należy wybrać gałązkę Parametry pracy. Pojawi się okno do ustalania parametrów pracy dla firmy.

3.Kliknąć znak + obok pozycji Zasady obliczeń, a następnie wybrać z listy parametr Domyślny sposób naliczania podatku VAT. W dolnej części okna pojawią się objaśnienia konsekwencji wyboru opcji.

4.Wybrać odpowiedni przycisk opcji. Można wybierać pomiędzy sposobem iloczynu albo sumy. W pierwszym przypadku kwota podatku będzie obliczona jako iloczyn stawki VAT oraz całkowitej wartości sprzedaży w danej stawce; w drugim - jako suma kwot cząstkowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji towarowych.

5.Wybrać przycisk polecenia OK.