Jak to zrobić? > Ustawienia > Typy dokumentów - usuwanie

Drukuj

Typy dokumentów - usuwanie

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna rozwinąć gałązkę Typy dokumentów. Z prawej strony okna pojawi się lista kategorii dokumentów.

3.Należy wybrać odpowiednią kategorię. Z prawej strony okna pojawi się lista zdefiniowanych typów dokumentów.

4.Wybrać na liście pozycję, którą chcemy usunąć.

5.Wybrać przycisk Usuń. Program wyświetli okno dialogowe prosząc o potwierdzenie operacji.