Jak to zrobić? > Ustawienia > Typy rejestrów - edycja

Drukuj

Typy rejestrów - edycja

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna rozwinąć gałązkę Typy rejestrów.

3.Należy wybrać odpowiednią pozycję. Z prawej strony okna pojawi się lista zdefiniowanych rejestrów.

4.Kliknąć dwukrotnie pozycję listy, którą chcemy edytować. Przyciski Nowy i Usuń wymienią się na przyciski Zapisz i Anuluj.

5.Wprowadzić odpowiednie zmiany.

6.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.